enginyeria

DISSENY I CÀLCULS TECNOLÒGICS:

Dissenyem el producte necessari per competir en el mercat internacional. Adaptem dissenys actuals que no acaben de funcionar correctament. Realitzem càlculs, expedients tècnics, definim requisits, plànols, esquemes, projectes, manuals d’instal.lació, d’ús, de funcionament i de manteniment.

Implantació d’un sistema de gestió de l’R+D+i segons la norma UNE 166002. Gestió del coneixement. Optimització de la transferència de tecnología. Estructuració del procés de desenvolupament de nous productes.

PROCESSOS:

Creiem en els processos com a eina bàsica de treball. Totes les activitats de l’empresa són processos. Lliguem els processos per a la millora de producte, producció i gestionem per a la competitivitat.

QUALITAT ISO 9001:2008:

Implantació (readaptació de l’existent) del sistema de gestió de la qualitat SGC adaptat i personalitat a l’empresa específica per a optimitzar-lo.

NORMATIVA I REQUISITS LEGISLATIUS:

Realitzem tasques de cerca, en diferents medis, per tal d’identificar les normes, reglaments i legislació que incideix en els productes o serveis dels nostres clients.

Aportem valor real en l’enginyeria aplicada, de forma pràctica i recurrent.

cetim  alsutecnic