manteniment

El manteniment d’equips i instal.lacions formen part de la infraestructura productiva de l’empresa.

Una de les tasques fonamentals és la de indentificar encertadament quins manteniments, amb quina freqüència, qui els ha de realitzar i com s’han de realitzar per a cada un dels recursos. El conjunt de tasques a dur a terme per un tècnic en un moment específic es coneix com a procediment general de manteniment, PGM.

ALSUTECNIC INDUSTRIAL fa formacions, seguiment i auditories a empreses industrials i de serveis que volen millorar aquest aspecte clau, guanyar eficiència i reduïr costos.

Entre altres, utilitzem diferents eines com la metodologia del TPM, 5’s i 4 p’s.

Treballem també en base a diferentes normes:

UNE-EN 13460:2009 Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento.

UNE-EN 15341:2008 Mantenimiento.Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento.

UNE-EN 13269:2007 Mantenimiento. Guía para la preparación de contratos de mantenimiento.

UNE-EN 13306:2002 Terminología del mantenimiento.

mantenimiento

alsutecnic