mediambient

La voluntat popular vol fer ús dels recursos naturals sense comprometre el benestar mediambiental ni esgotar els recursos, de per si escasos, de les generacions futures.

Aquest encert racional fa que les companyies que no es preocupin per gestionar el seu SGA, Sistema de Gestió Ambiental, perden credibilitat en el mercat.

Treballem, entre altres, amb les normes:

UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

UNE-EN ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.

UNE-EN ISO 16001:2010 Sistemas de gestión energética. Requisitos con orientación para su uso.

UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía, exigencias y recomendaciones.

Gestionar amb sostenibilitat marca la diferència i el compromís amb la societat, cada vegada més exigent.

ALSUTECNIC INDUSTRIAL ajuda i facilita suport mediambiental.

albert_01albert_02albert_03

alsutecnic